odprawa


odprawa
Dostać odprawę zob. dostać 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odprawa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. odprawawie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zebranie jakiegoś zespołu (pracowników, kadry itp.), podczas którego przełożony udziela podwładnym instrukcji i wskazówek, przyjmuje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odprawa — ż IV, CMs. odprawawie; lm D. odprawaaw 1. «zebranie, w czasie którego zwierzchnik udziela instrukcji zgromadzonym» Odprawa produkcyjna. Odprawa kierowników, pilotów. Zwołać odprawę. Wezwać na odprawę. 2. «ostra, stanowcza replika» Cięta, harda,… …   Słownik języka polskiego

  • odprawa celna — {{/stl 13}}{{stl 7}} czynności urzędników celnych wykonywane w związku z przewozem przez kogoś towarów przez granicę i koniecznością pobrania za to przewidzianej przez prawo opłaty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zgłosić coś do odprawy celnej. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Jan Kochanowski — Dichter und Poet Jan Kochanowski Das Adelswappen des Jan Kochanowski (Wap …   Deutsch Wikipedia

  • Jan Kochanowski — de Korwin Jan Kochanowski (6 juin 1530 à Sycyna v. Zwoleń 22 août 1584 à Lublin) du blason polonais Korwin, est un poète polonais de la Renaissance en Pologne au XVI …   Wikipédia en Français

  • Кохановский — Ян (Jan Kochanowski, 1530 1584) один из самых крупных польских поэтов до Мицкевича; шляхетского происхождения, учился в Краковском университете, затем за границей в Венеции, в Падуе и Париже, где познакомился с Ронсаром, Петраркой, Ариосто, под… …   Литературная энциклопедия

  • Jan Kochanowski — Juan Kochanowski de Korwin Familia Noble …   Wikipedia Español

  • Jan Kochanowski — (1530 August 22 1584) was a Polish Renaissance poet who established poetic patterns that would become integral to Polish literary language [http://www.instytutksiazki.pl/index.php?id=23 L=0 no cache=1 user autorzy pi1%5BshowUid%5D=483] . He is… …   Wikipedia

  • Bernardo Morando — City Hall of Zamość Bernardo Morando, also known as Bernardino or Morandi (ca. 1540 1600) was a Polish Italian architect. He is notable as the author of a new town of Zamość, modelled on Renaissance theories of the ideal city . Born around 1540… …   Wikipedia

  • Polish opera — is the art of opera in Poland. It may be regarded as the tradition of staging operas in Poland, or the tradition of Polish composers and librettists writing operas in the Polish language. Polish opera might also be defined as operas associated… …   Wikipedia